تمرکز اصلی ما:

 • سرمایه گذاران
 • کارآفرینان

 • دانشجویی

 • نیروی کارماهر(ازطریق فدرال)
 • برنامه تجربه کانادایی

 • برنامه های استانی:
 • برنامه های آلبرتا
 • برنامه های بریتیش کلمبیا
 • برنامه های مانیتوبا
 • برنامه های نیوبرانزویک
 • برنامه های نیوفاوندلند ولابرادور
 • برنامه های نوا اسکوشیا
 • برنامه های انتاریو
 • برنامه های جزیره پرنس ادوارد
 • برنامه های کبک
 • برنامه های ساسکاچوان

وهمچنین:

 • توریستی
 • برنامه شغلی ماهر (ازطریق فدرال)
 • برنامه ضمانت خانواده
 • همسر یا شریک زندگی- عرفی درکانادا
 • راه اندازی کسب و کار
 • کارگران موقت خارجی
 • پرستاران سرخانه
 • پناهندگان (برخی)
 • افراد خود اشتغال

خدمات دیگر:

 • دعوت نامه رسمی
 • کپی برابر اصل مدارک
 • مسکن اجاره ای(فقط برای مشتریان)
 • نوشتن رزومه حرفه ای (فقط برای مشتریان)
 • ارزیابی مدارک تحصیلی
 • کارت اقامت دائم (PR CARD)
 • شهروندی