برطبق بند ۹۱ از قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا (۲۰۱۳) یک نماینده مهاجرت باید:

نمایندگی و یا مشاوره بند۹۱. (۱) با توجه به این بخش، هیچ شخصی نباید آگاهانه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، نمایندگی و یا توصیه درامور مهاجرت نماید- و یا ارائه به انجام فرآیند درخواست مهاجرت تحت این قانون نماید.
تنها افرادی که می توانند نمایندگی و یا توصیه نمایند (۲) تنها افرادی که با بخش ۱ تداخل نمی کنند:
(a) وکیلی که عضو رسمی انجمن وکلا از یکی استانهای کانادا باشد. ویا محضرداری که عضو رسمی انجمن محضرداران از یکی استانهای کانادا باشد.
(b) وکیلی که عضو رسمی انجمن وکلای کبک باشد. ویا محضرداری که عضو رسمی انجمن محضرداران کبک باشد .
(c) مشاور مهاجرتی که عضو رسمی انجمن مشاوران مهاجرت کانادا (ICCRC) باشد.
ما (خدمات مهاجرتی آریان) با افتخار،عضو رسمی مشاوران مهاجرت کانادا (ICCRC) می باشیم.
ما (خدمات مهاجرتی آریان) با همه افراد یکسان برخورد می کنیم وهیچ تبعیضی بین افراد براساس نژاد، رنگ پوست، دین ، جنسیت، گرایش جنسی، زندگی مشترک افراد هم جنسگرا، سن، وضعیت تأهل، وضعیت خانوادگی، خاستگاه ملی یا قومی، اصل و نسب،عقیده، شهروندی، معلولیت جسمی یا ذهنی،وابستگی سیاسی، سابقه جرائم ویا وضعیت اجتماعی و اقتصادی نمی گذاریم.
ما (خدمات مهاجرتی آریان) به محرمانه بودن اطلاعات شخصی و کسب و کار مشتریان اعتقاد و پایبند می باشیم. این اطلاعات مگر به درخواست مشتری و یا قانون افشاء نخواهد گردید.
ما (خدمات مهاجرتی آریان) ارزیابی رایگان برای هر فرد علاقه مند مهاجرت به کانادا ارائه می دهیم. ارزیابی حدود ۲ ساعت طول می کشد. ما در میان بیش از ۵۰ برنامه مهاجرت بهترین برنامه را برای شما انتخاب خواهیم کرد.
ما (خدمات مهاجرتی آریان) پایین ترین هزینه را در میان مشاوران مهاجرت کانادا (ICCRC) ارائه می نماییم.
ما (خدمات مهاجرتی آریان) مشاوره رایگان به مدت یک سال برای مشتریان ارائه می دهیم. ما به سوالات عمومی شما در زمینه مراکز یادگیری زبان ،مسکن ،جستجوی کار،اینترنت وتلفن ،حمل ونقل عمومی وغیره از روزی که وارد کانادا می شوید به مدت یک سال جواب خواهیم داد.
ما (خدمات مهاجرتی آریان) براساس وضعیت اجتماعی و اقتصادی شما مسکن اجاره ای پیدا خواهیم کرد. برای این خدمت درصورت درخواست شما تنها ۱۵ روز از اجاره ماهیانه شما هزینه دریافت خواهیم کرد. این خدمت به شما کمک می کند که به طور مستقیم از فرودگاه به خانه خود بروید و از اولین روز ورود تان یک آدرس دائمی دارید که کارت اقامت دائم (PR کارت) و مدارک دیگر به طورمستقیم به آدرس شما ارسال خواهد گردید.
ما (خدمات مهاجرتی آریان) بر سرعت،اعتماد وهزینه مناسب تمرکزداریم. هر نامه ای که به دفتراداره برسد در هفته اول پاسخ داده خواهد شد. ما به اهمیت زمان برای مشتریان آگاه هستیم. ما با آخرین قوانین مهاجرت ودستورالعملها آشنا هستیم. هزینه های ما بسیار رقابتی می باشند. ما هیچ هزینه پنهان (مانند: هزینه های پستی،تلفن تماسهای راه دور، کپی برابر اصل مدارک وغیره) را از مشتریان درخواست نمی کنیم.
هدف ما ،کیفیت کارمان و رضایت مشتری است نه تعداد فایلهایی که دریافت می نماییم.
آرمین آریان
B.B.A ،
مشاور مهاجرت به کانادا (ثبت نام شده توسط دولت کانادا) ،
عضو رسمی مشاوران مهاجرت شورای تنظیم مقررات کانادا (ICCRC)،
کمیسر سوگند / گرفتن اقرارنامه در استان انتاریو ،
کمیسر سوگند برای کبک و خارج ازاستان کبک