استان ها:
آلبرتا
بریتیش کلمبیا
مانیتوبا
نیوبرانزویک
نیوفاندلند (جزیره)
نوا اسکوشیا
انتاریو
جزیره پرنس ادوارد
استان کبک
ساسکاچوان
قلمروهای کانادا:
نواحی شمال غرب
نوناووت
یوکان